Dräneringar

Vi utför dränering av hus med fuktproblem.

Efter ny dränering fuktskyddas grundmuren med Isodrän.

Isamband med detta kan vi byta även andra rör och slangar om behov finns.